Life Science Foresight Institute

Ett svenskt forskningsinstitut för omvärldsanalys och framtidsstudier


Life Science Foresight Institute är ett forskningsinstitut som skall hjälpa företag och organisationer inom Life Science med omvärlds- och framtidsanalyser.

Kunskapen skall underlätta för uppdragsgivaren att ta strategiska beslut – för att hamna ”rätt” från början vad gäller allt från stora infrastruktursatsningar inom vården till produktutveckling hos det lilla bolaget.

Institutet är under uppbyggnad och är en del av den satsning som sker i samband med bildandet av Medicon Village, som tar plats i AstraZenecas tidigare lokaler i Lund. Verksamheten kommer initialt ha ett regionalt fokus, men har visionen att inom några år vara en värdefull resurs för Life Science företag och organisationer i Skandinavien.

Life Science Foresight Institute har initialt delfinansiering från EU:s strukturfondsprogram i Skåne Blekinge. Medfinanisärer är Lunds universitet (huvudman), Region Skåne, Malmö högskola, Malmö stad, Medicon Village samt Capish Knowledge AB.

Europeiska regionala utvecklingsprogram


Tillbaka

Innehållsansvarig: Marie Carlbom
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Life Science Foresight Institute

Uppdaterad: 2014-08-26

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00